More than sensors+automation
Search

Stručna literatura

Poučno i za početnike i za praktikante!

Our power spectrum

  • raznovrsna stručna literatura za početnike i eksperte
  • objašnjenja iz prakse, sa mnogo primera
  • teme od senzorike do digitalnih portova i Bus sistema
  • dobro strukturirano predstavljanje tema, a neutralno u pogledu proizvođača
  • naši autori su specijalisti u dotičnim stručnim oblastima

Your advantages

  • besplatno preuzimanje u pdf-formatu
  • na nemačkom, engleskom i francuskom jeziku
  • isporuka preko svake knjižare zahvaljujući ISBN broju
  • korisni udžbenici za škole i visoke škole

Dalje informacije

Pregled naše literature