More than sensors+automation
Search

Senzori, koji interaktivno komuniciraju!

JUMO IO link senzori za merenje temperature i pritiska


 

Dugi prekidi u radu postojenja sada su prošlost. Novi JUMO senzori temperature i pritiska sa IO linkom Vam uz pomoć integrisane funkcije dijagnostikovanja pomažu da bolje planirate raspoloživost odnosno zamenu senzora. Ovim takođe prestaju parametrisanja, koja iziskuju puno vremena prilikom zamene senzora, pošto se neophodni podaci transferuju sa nadređenog sistema.

Rezime koristi za Vas:

  • optimizacija procesa proizvodnje zahvaljujući komunikaciji do najnižeg nivoa u polju delovanja
  • skraćenje vremena montaže i puštanja u režim rada
  • povećanje efikasnosti postrojenja zahvaljujući transparetnosti najvišeg stepena sada i na nivou senzora
  • snižavanje troškova održavanja i servisiranja uz istovremeno povećanje raspoloživosti postrojenja
  • visok stepen sigurnosti procesa zahvaljujući dugom veku trajanja i velikoj preciznosti
  • flesibilna primenljivost zahvaljujući kompaktnoj konstrukciji i velikom broju procesnih priključaka
Dogovorite termin za predstavljanje proizvoda

Šta je IO link?

IO link je jednostavno, fleksibilno optimizovanje procesa proizvodnje zahvaljujući komunikaciji do najnižeg nivoa u polju delovanja

Fleksibilnost, optimizacija procesa proizvodnje i daljinsko održavanje su važni parametri učinka mašina odnosno postrojenja. Zahvaljujući senzorima sa IO linkom operator postrojenja sada može da pristupi i najnižem nivou u polju delovanja. Uz minimalan trošak se mogu preuzeti informacije o senzoru, parametrisanjima i dijagnozama, kako bi stanja postrojenja mogla optimalno da se izanaliziraju. Učinkovita IO link komunikacija od tačke do tačke se pri tome bazira na već dugo poznatom priključku trožičnog senzora, bez ostalih dodatnih zahteva za kablovima. IO link time nije magistrala u polju delovanja, nego predstavlja dalji razvoj dosadašnje, oprobane tehnologije priključivanja za senzore. Kod IO linka se radi o serijskoj, bidirekcionoj vezi od tačke do tačke za prenos signala i snabdevanje energijom u okviru preferirane mreže, u okviru magistrala u polju delovanja odnosno pozadinskih magistrala.

IO link je brz i jednostavan – skraćenje vremena montaže i puštanja u režim rada

Primenom senzora sa IO linkom može značajno da se redukuje trošak za montažu i puštanje u rad. To se omogućuje zahvaljujući pojednostavljenom kabliranju i mogućnosti da se puštanje u rad automatizuje zahvaljujući čuvanju i dupliciranju parametara. Prilikom montaže se upotrebljavaju gotovi konfekcionirani kablovi, tako da nije više potrebno vlastito konfenkcioniranje, pa se izbegavaju izvori grešaka. Takođe postoji mogućnost da puštanje u rad bude automatizovano, pošto parametri mogu da se preuzmu za sekundu i da budu raspoloživi u uređaju. Korisnici kod IO linka naročito respektuju jednostavnost prilikom instalacije i parametrisanja, ali i nezavisnost od magistrale u polju delovanja. Tako se znatno snižava trošak za kabliranje i svaki senzor zahvaljujući konzistentnom čuvanju podataka i parametara takoreći uvek ima svoju „ličnu kartu" sa sobom. To takođe enormno redukuje trošak u slučaju eventualne pretrage greške.

IO link je jednostavno efikasan – povećanje efikasnosti postrojenja zahvaljujući transparetnosti najvišeg stepena sada i na nivou senzora

Prošla su vremena, u kojima postrojenja iznenada prekidaju rad, jer je senzor u kvaru. Zato što, zahvaljujući mehanizmima za dijagnostikovanje stanja senzora, mogu blagovremeno da se identifikuju i otklone smetnje. Funkcije, koje su sadržane u senzorima, kao što su brojači radnih časova, prateće kazaljke, pa identifikacija kvara senzora i kratkog spoja, pomažu pri tome da se blagovremeno analiziraju stanja senzora i da se na njih reaguje, tako da efikasnost postrojenja značajno poraste. Uz pomoć IO linka postoji mogućnost da se kako ciklični tako i aciklični podaci razmene s nadređenim nivoima. Tako, na primer, podaci parametara mogu da se preuzmu u neki senzor, dok režim rada teče ili obrnuto da se očitaju podaci dijagnoze. Zahvaljujući brzini prenosa podataka COM 3 sa 230,4 kbauda i vremenu ciklusa od 2 ms, podaci se brzo razmenjuju i za sekundu stoje na raspolaganju.

IO link na umu ima troškove - redukcija troškova uz istovremeno povećanje raspoloživosti postrojenjem

Uz pomoć IO linka može da se komunicira do poslednjeg metra u razmaku između nivoa u polju delovanja automatizacije i nivoa senzora. Pored procesnih veličina na taj način mogu da se prenose i podaci za identifikaciju, parametrisanje i stanje uređaja. Na raspolaganju sada stoje informacije, koje prilikom zamene uređaja sprečavaju da izaberete pogrešne tipove uređaja. Parmetrisanje senzora se memoriše, tako da prilikom zamene automatski može da se prenese na novougrađeni.

U svakom uređaju sa IO linkom pohranjen je uređaj za identifikaciju. Master IO link proziva uređaj za identifikaciju i uređaj može da se dodeli nekom IODD-u. To ne nudi pak samo mogućnost da se zahvaljujući uređaju za identifikaciju razlikuje tip senzora (senzor temperature/senzor pritiska). Svaki tip senzora poseduje više ID uređaja. Oni opisiju različite osobine tipa senzora. Na taj način, na primer, može odmah da se identifikuje zamena senzora s različitim mernim opsezima i klasom tačnosti. S tim u vezi je sada moguće da se pogrešan senzor zameni odmah po montaži, a ne tek u režimu rada koji teče, kada je eventualno već uništen ili kada postrojenje prikazuje grešku.

Pošaljite upit za vlastiti termin

Downloads