More than sensors+automation
Search

Štampa

Da li se zanimate za nove proizvode i aktuelne informacije o preduzeću JUMO ili biste želeli da znate na kojim sajmovima nastupamo kao izlagači?

U sektoru za štampu u okviru JUMO veb stranice ćete pronaći širok spektar ažuriranih informacija o novim proizvodima, preduzeću i učešću na sajmovima.

Uz to za Vas pripremamo izbor interesantnih sadržaja iz stručnih časopisa.