More than sensors+automation
Search

Istorija

1948.

Moritz Juchheim

Moritz Kurt Juchheim u Fuldi pod nazivom „M. K. JUCHHEIM“, današnje preduzeće „JUMO GmbH & Co. KG“, sa šest zaposlenih, na proizvodnoj površini od 350 kvadratnih metara, započinje proizvodnju staklenih i staklenih kontaktnih termometara. Rođen je 4. jula 1910. godine  u mestu Ilmenau/Tiringija, gde je njegov otac već proizvodio termometre.
Moritz Kurt Juchheim je od početka insistirao na instrumentima veoma visokog kvaliteta i na najboljem mogućem servisu za klijente. Naziv JUMO je izveden od inicijala osnivača firme.

1949.

 • Preuzimanje fabrike žice u Fuldi za proizvodnju zaštitnih armatura za staklene termometre
 • Opremanje strugare za metal
 • Prvo učešće na sajmu u Hanoveru

1950. - 1959.

 • Strukturiranje nacionalne prodajne mreže.

1951. godina: Prvi patent za razvoj staklenog kontaktnog termometra

1952. godina: JUMO po prvi put ima preko 100 zaposlenih

1960. - 1969.

 • Osnivanje prve filijale u Nemačkoj

1960. godina: 750 zaposlenih radi u JUMO na proizvodnoj površini od 12.000 kvadratnih kilometara.

1961. godina: Opremaju se prve laboratorije za ispitivanje materijala.

1965. godina: Peter Juchheim, sin osnivača firme, postaje deo glavnog rukovodstva preduzeća.

1970. - 1979.

 • Kontinuirana ekspanzija zahvaljujući novom i daljem razvoju elektronskih regulatora temperature, uređaja za registraciju, programskih uređaja kao i transmitera.

1970. godina: JUMO u sedištu firme u Fuldi zapošljava skoro 1.000 radnika

1978. godina: Implementacijom mikroprocesorske tehnike u JUMO uređaje i razvojem za to neophodnog softvera, JUMO je jedno od prvih preduzeća, koje se u regulacionoj tehnici oslanja na procesore.

1979. godina: Prva proizvodnja elektronskih uređaja za merenje pritiska, formira se sektor tehnike za merenje pritiska.

1980. - 1989.

 • Po prvi put, primena industrijskih robota proizvodnju čini znatno efikasnijom.
 • Globalna ekspanzija se ubzava zahvaljujući osnivanju ostalih ćerki firmi.

1980. godina: JUMO nudi sveobuhvatne usluge u sektoru obrade metala i po prvi put elektronske komponente za eksterne klijente.

1981. godina: Proširenje mogućnosti za merenje i kalibraciju senzora za merenje vlage vazduha

1982. godina: Formira se sektor tehnike za analitička merenja u tečnosti: Proširenje proizvodnje za uređaje za merenje i regulaciju radi utvrđivanja hemijskih mernih veličina.

1984. godina: Za sektor „Senzori temperature“ oprema se čista soba, koja omogućuje proizvodnju pod specijalnim ambijentalnim uslovima.

1985. godina: Posle smrti najstarijeg brata Peter Juchheim-a, diplomirani inženjer Bernhard Juchheim preuzima rukovođenje firmom M. K. JUCHHEIM GmbH & Co. Rođen je 24. decembra 1949. godine kao najmlađi sin Moritz Kurt Juchheim-a.

bjuchheim_s

1987. godina: Uvođenjem takozvane SMD tehnike (Surface Mounted Device) i investicijama u za to neophodne automate za opremanje, sada kompleksne elektronske ploče za JUMO proizvode mogu da se proizvode u sopstvenoj režiji.

1988. godina: Strukturiranje EMV laboratorije (za proveru elektromagnetne podnošljivosti).
Državno priznat ispitni centar za toplotu postaje operativan.

1989. godina: JUMO po prvi put primenjuje robote u izradi senzora temperature i po tome je predvodnik na tržištu.

1990. - 1999.

 • Rast širom sveta zahvaljujući razvoju visokotehnoloških uređaja, sistema procesnih regulatora, pametnih transmitera, BUS tehnologije i najmodernijeg softvera za vizualizaciju.

1991. godina: Selidba odeljenja za razvoj u novu zgradu.
Preduzeće dobija sertifikat DIN EN ISO 9001.

1992. godina: Otvaranje sertifikovane DKD-laboratorije (Nemačka služba za kalibraciju) u okviru firme JUMO.

1994. godina: Puštanje u rad novog sistema za proizvodnju i planiranje PPS.

1995. godine: Otvaranje JUMO centra za obuke.

 

1996. godina: 2. novembra 1996. godine u Fuldi umire osnivač firme Moritz Kurt Juchheim. Do poslednjeg dana je bio aktivan u rukovođenju firmom.

1999. godina: Preduzeće dobija sertifikat DIN EN ISO 14001 (Sertifikat o zaštiti životne sredine).

2000. - 2009.

 • JUMO se internacionalno sve više širi i osvaja azijsko i istočnoevropsko tržište.
 • Celokupni sistemi za automatizaciju otvaraju put ka novim ciljnim grupama.

2000. godina: JUMO po prvi put postiže promet od preko 100 miliona evra.

2002. godina: Svečano otvaranje nove zgrade za prodaju i izradu proizvoda linije za tehniku senzora temperature, sa ukupnom površinom od 4.680 m² u industrijskoj oblasti.

2003. godina: Pošto je JUMO brend u poslednjim decenijama internacionalno dobio istaknuti značaj u oblasti tehnike za merenje, regulaciju i automatizaciju, M. K. JUCHHEIM GmbH & Co se u junu preimenovao u JUMO GmbH & Co. KG i time je izvršeno prilagođavanje internacionalnog naziva. Diplomirani ekonomista Michael Juchheim pored svog oca postaje generalni direktor, ovlašćen za samostalno zastupanje.

2005. godina: Puštanje u rad novog logističkog centra i skladišta za gotovu robu radi komisioniranja i pakovanja u ambalažu. Automatizovana tehnika za skladišta, transportni sistem sa barkod upravljanjem kao i novoizgrađena stanica za utovar garantuju brzo i sigurno slanje robe.

Opremanjem novog IT centra optimizuju se i čuvaju svi JUMO ciklusi procesa, kojima se upravlja preko elektronske obrade podataka.

Inovativni proizvodi sa sertifikovanom funkcionalnom sigurnošću po DIN EN 61 508 minimalizuju rizik u procesu i primeni.

2007. godina: U čast osnivača firme Moritz Kurt Juchheim-a ulica, kojom se dolazi do firme JUMO, biva preimenovana u „Moritz-Juchheim-Straße“.

JUMO po prvi put na tržište iznosi uređaje sa bežičnim prenosom merne vrednosti i tako klijentima otvara potpuno nova područja primene. Zahvaljujući tehologiji radio signala moguće je na primer merenje temperature u teško pristupačnim sektorima, pri čemu nema kabliranja, koje iziskuje troškove i vreme.

2008. godina: Za sektor proizvodnje tehnike za merenje pritiska oprema se čista soba, koja ispunjava specijalne zahteve u proizvodnji osetljivih uređaja.

JUMO ponovo nudi obrazovanje za tzv. duvače stakla. Ručno duvani proizvodi se u suštini primenjuju kod elektroda za analizu tečnosti.

2010. - 2017.

2011. godina: JUMO dobija AEO sertifikat „Carinsko-pravne olakšice/sigurnost“ (AEO F) i time važi kao pouzdan isporučilac, dostojan poverenja u okvirima internacionalnog prometa robe. Sertifikat kao što je AEO F je najznačajniji internacionalno priznati žig, koji može da dodeli carinski organ.

JUMO DKD laboratorija (Nemačka služba za kalibraciju) dobija sertifikat novog Nemačkog centra za akreditaciju (DAkkS).

Konsolidovani promet koncerna po prvi put je preko 200 miliona evra.

2012. godina: Otvaranje novoizgrađenog centra za logistiku ulaza robe u Fuldi.

JUMO grupacija preduzeća ima preko 2.000 zaposlenih.

2013. godina:JUMO uspešno završava sertifikaciju za službeno priznatog čuvenog pošiljaoca vazdušnim saobaćajem.

U novembru JUMO postavlja kamen temeljac za dalji razvoj sedišta firme Fuldi i kupuje imanje od 100.000 kvadratnih metara. Ovde će u narednim godinama da nastane kompletno nova fabrika za proizvodnju senzora.

2014. godina: JUMO po prvi put dospeva na listu „Najbolji nemački poslodavac“ magazina FOCUS.

JUMO dobija odlikovanje „Šampion rasta za 2014. godinu“ za višegodišnji natprosečan rast i model poslovanja koji je orijentisan ka rešenju.

JUMO dobija odlikovanje za 65. učešće na sajmu u Hanoveru.

„Stručnjak za metalnu tehniku“ kao novo, stručno zanimanje u firmi JUMO otvara šanse za učenice i učenike koji pohađaju osnovnu školu.

Prema studiji „Munich Strategy Group (MSG)“ JUMO se ubraja među 100 najuspešnijih nemačkih srednjih preduzeća. „MSG“ je istraživao podatke o uspehu i strategiji za otprilike 3.300 srednjih preduzeća u klasi prometa od 15 do 400 miliona evra.

2015. godina: U okviru hesenskog dana preduzeća, JUMO je za svoje senzore temperature za izmenjivače toplote odlikovan kao „Hesenski šampion 2015“ u kategoriji „Vodeći na svetskom tržištu“.

JUMO je ušao u finale renomiranog takmičenja „Velika nagrada za srednja preduzeća“.

JUMO je po drugi put primljen na listu „Najbolji poslodavci u Nemačkoj“ magazina FOCUS.

Na Munich Strategy Group (MSG) rang listi najuspešnijih nemačkih srednjih preduzeća JUMO je sa 60. prešao na 21. mesto, pa time spada u preduzeća koja su ove godine ostvarila najveći skok na listi. Tehničari Zdravstvenog osiguranja su odlikovali najuspešniji JUMO operativni menadžment u zdravstvu.

2016. godina: Preuzimanje preduzeća PGT Thermprozesstechnik GmbH sa sedištem u Troisdorf-u kao 25. JUMO ćerke firme. Preduzeće je specijalizovano za proizvodnju inovativnih senzora temperature od plastičnih materijala i dugogodišnji je JUMO partner.

Privredni magazin FOCUS u saradnji sa institutom „Deutschlandtest“ dodeljuje žig „Top Karriere Chancen“. Za to se analiziraju kultura rukovođenja, održivost i imidž 2.000 preduzeća s najvećim brojem zaposlenih. 2016. godine JUMO je osvojio drugo mesto u branši „Merna tehnika“.

Magazin "Wirtschaftswoche" u saradnji sa konsalting preduzećem "Munich Strategy Group (MSG)" svake godine analizira inovacije kod 3.500 nemačkih srednjih preduzeća. Na kompletnoj rang listi JUMO je 2016. godine zauzeo izvanredno 25. mesto.

"HBM" škola za preduzetnike univerziteta "St. Gallen" 2016. godine po prvi put je izdala indeks vodećih proizvođača na svetskom tržištu za "DACH" region. JUMO je na ovom spisku pobednik među vodećim proizvođačima na svetskom tržištu za 2017. godinu sa industrijskim senzorima temperature za izmenjivače toplote.

2017. godina: 2017. godine JUMO je dobio nagradu „German Brand Award“. Ova nagrada se dodeljuje uspešnim brendovima za konsekvetno rukovođenje brendom i za održivu komunikaciju brenda.

JUMO prima „Veliku nagradu za srednja preduzeća“. Najvažniju nagradu "Business- Award" Nemačke od 1995. godine dodeljuje "Oskar-Patzelt-Stiftung" i odaje priznanje „izvanrednim učincima srednjih preduzeća“.