More than sensors+automation
Search

Preduzeće

dipl. ing. Bernhard Juchheim
generalni direktor (levo)

dipl.ekonomista Michael Juchheim
generalni direktor (desno)

„JUMO GmbH & Co. KG“ je ponuđač visokotehnoloških, inovativnih proizvoda u oblasti tehnike za merenje, regulaciju i automatizaciju. Kao porodično preduzeće u trećoj generaciji JUMO danas ima preko 2.300 zaposlenih širom sveta.

Inovativni spektar proizvoda obuhvata celokupan lanac merenja od senzora do rešenja za automatizaciju mernih veličina kao što su temperatura, pritisak, analiza tečnosti, protok, nivo i vlaga. U grupaciju preduzeća ubraja se pet filijala u Nemačkoj, 25 ćerke firme u inostranstvu kao i više od 40 predstavništava.

Preduzeće danas prednjači na svetkom tržištu u oblasti industrijskih senzora temperature i odlikuje se naročito visokim stepenom inovacije, natprosečnom ozbiljnošću u proizvodnji i širokim spektrom proizvoda. Na taj način želje klijenata mogu da se ispune brzo i fleksibilno.

Verodostojnost i poverenje u osnovi za rukovođenje preduzećem brinu za visok stepen angažovanja zaposlenih. Zahvaljujući natprosečnoj kvoti obrazovanja zadovoljava se potreba za stručnom radnom snagom za sutrašnjicu.

Zahvaljujući kontinuiranom rukovođenju preduzećem sa realnim ciljevima rasta i pouzdanim finasiranjem kao i zahvaljujući koncentrisanju na važna tržišta za budućnost smernice za JUMO grupaciju preduzeća će isto tako i u budućnosti da počivaju na kursu rasta.

luftaufnahme_werk1

 

 

 

 

 

 

 

 

Snimak iz vazduha, fabrika I, Fulda

Politika firme