More than sensors+automation
Search
JUMO thermoCOR JUMO tecLine Br-senzori JUMO dTRANS T07 Senzori, koji interaktivno komuniciraju! JUMO dicoTEMP 800 JUMO digiLine otvara <br> vrata tehnologije <br> senzora 4.0

JUMO thermoCOR

Standardi „AMS2750“ i „CQI-9“ opisuju zahteve industrije vazdušnog i kosmičkog saobraćaja, zatim automobilske industrije za uređajima u termoprocesima, koji se primenjuju u toplotnom tretmanu.

JUMO tecLine Br-senzori

U okviru kompletiranja ponude digitalnih
senzora JUMO svoj proizvodni program
proširuje membranskim amperometrijskim senzorima za hemijsku analizu tečnosti.

JUMO dTRANS T07

Nova serija uređaja JUMO dTRANS T07 predstavlja dvokanalne transmitere temperature sa HART®-komunikacijom, koji su dostupni u izvedbi za ugradnju u priključnu glavu oblika B ili u izvedbi za montažu na šinu.

Senzori, koji interaktivno komuniciraju!

Senzori temperature i pritiska sa IO linkom

JUMO dicoTEMP 800

Pokazni termometar sa mikroprekidačem JUMO dicoTEMP 800 je novina u JUMO proizvodnom programu. Uređaj predstavlja regulator temperature sa prikazom trenutne vrednosti i odlikuje se izuzetno malom dubinom ugradnje.

JUMO digiLine otvara
vrata tehnologije
senzora 4.0

Pomoću digiLine firma JUMO
prezentuje novi BUS sistem
priključivanja za digitalne senzore.

Vaš partner za senzore i rešenja automatizacije - JUMO

Inovativna vrhunska dostignuća za Vaš uspeh.

JUMO je jedan od vodećih proizvođača u oblasti industrijske senzorne tehnike i tehnike za automatizaciju. Naš inovativni proizvodni spektar obuhvata celi merni krug od senzora do rešenja za automatizaciju kada su u pitanju temperatura, pritisak, analiza tečnosti, protok, nivo i vlaga.

Uvek sa ciljem da našim klijentima širom sveta ponudimo optimalna rešenja po pitanju procesne sigurnosti, efikasnog iskorišćenja energije i optimizacije troškova.

JUMO. More than sensors + automation