More than sensors+automation
Search

Aplikacija za trkačku stazu

Model merenja na Carrera trkačkoj stazi, na kojoj se vozilom upravlja pomoću sistema za automatizaciju JUMO mTRON T.